Hygienrutiner Covid-19


Salongerna städas fortsättningsvis mellan varje besöksgrupp och ytor är torkade med sprit innan nya

besökare kommer.


Handsprit finns utplacerat på flera platser och använd gärna det.


Vid minsta sjukdomskänsla skall du stanna hemma.


Ingen avgift tas ut vid sena avbokningar p.g.a sjukdom.